TERVETULOA AO 367:N SIVUILLE!

Liity Tehyn jäseneksi
Tehyn jäsenedut
Työehtosopimukset
Päivitä omat jäsentietosi
Ao 367:n Facebook sivut
Ao 367:n Instagram sivut
Tehyn sivuille
luottamusmiehen yhteystiedot

LUOTTAMUSMIEHEN YHTEYSTIEDOT

Jos työpaikallasi on luottamusmies, löydät hänen yhteystietonsa Tehyn jäsensivuilta -> omat tiedot -> luottamusmiehesi

Yhdysjäsen sivulle

 

 

ONKO TEIDÄN TYÖPAIKALLANNE YHDYSJÄSEN?

 

Yhdysjäsenen tehtävä on opastaa Tehyyn liittymisessä, pitää työpaikalla Tehyä koskeva materiaali ajan tasalla ja tiedottaa Tehyn toiminnasta ja ammattiosaston tapahtumista omalla työpaikallaan.

Koska ammattiosastomme on laaja ja hajanainen, on tärkeää, että tavoitamme eri työpaikat ja -pisteet. Alkaisitko sinä työpaikkasi yhdysjäseneksi? Saat käyttöösi Tehyn jäsenhankintamateriaalit ja vastaanotat sähköpostiisi ammattiosaston tiedotteet.

Käy ilmoittautumassa yhdysjäseneksi yhdysjäsenten sivulla. Uudet yhdysjäsenet saavat pienen kiitoslahjan!

 

 

 

Olemme Tehyn Pirkanmaan yksityisalojen ammattiosasto 367 ry. 

Toiminta-alueemme on koko Pirkanmaa. Jäseniä ammattiosastossa yli 1400. Jäsenet työskentelevät  yli 400 eri työnantajan palveluksessa.

Ammattiosastomme työehtosopimuksia ovat:

  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
  • Ensihoitopalvelualan työehtosopimus
  • Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus
  • PlusTerveys Oy:n ja Tehy ry:n välinen työehtosopimus
  • Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välisen työehtosopimuksen
  • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus

Lisäksi ammattiosaston osa jäsenistä ei kuulu minkään työehtosopimuksen piiriin. 

 

Tehyn oikeuspalvelut on aloittanut 1.1.2019

Mikä muuttuu?

1.1.2019 lukien Tehyn omat työoikeuteen sekä sosiaali- ja terveysalan erityiskysymyksiin perehtyneet lakimiehet hoitavat kaikki jäsenten työ- ja virkasuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit lopulliseen tuomioon saakka koko Suomessa. Tehy vastaa asian hoitamisesta aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista ilman jäsenelle koituvaa omavastuuosuutta ja taloudellista riskiä, jos juttu hävitään. Samalla oikeusturvavakuutus päättyy tarpeettomana. 

Oikeuspalvelujen käyttöönotolla ei ole vaikutusta vastuuvakuutuksiin eikä muuhun Tehyn jäsenilleen hankkimaan vakuutusturvaan. Oikeuspalveluiden käyttöönotto ei muuta erimielisyysasioiden hoitamistapaa. Työ- ja virkasuhteeseen liittyvät erimielisyydet selvitetään ja neuvotellaan aina ensin paikallisesti kuten ennenkin. 

Päätöksen oikeudenkäynneistä tekee Tehyn oikeuspalvelujen päällikkö lakimiesten ja edunvalvonnan asiantuntijoiden avustuksella. Oikeusapupäätös tehdään sen jälkeen, kun asiaa on ensin selvitetty ja neuvoteltu paikallisesti ja liittotasolla. Oikeusapupäätös tehdään Tehyn hallituksen linjaamien ohjeiden mukaan. Jos Tehy arvioi, että kyseessä on edunvalvonnan kannalta yleisesti merkittävä tai ennakkotapausluonteinen asia, oikeusapu voidaan myöntää heikommista menestymismahdollisuuksista huolimatta. Oikeusapua ei myönnetä merkitykseltään vähäisiin asioihin. Jos oikeusapua ei myönnetä, Tehy ei vastaa jäsenen mahdollisesti nostaman oikeudenkäynnin kuluista. 

Oikeusapupäätös tarvitaan myös siihen, että Tehyn lakimies avustaisi jäsentä rikosasian esitutkinnassa. Se edellyttää, että jäsenen oikeusturva ilmeisesti vaarantuisi ilman avustajaa. Yleensä lakimiestä ei tarvita esitutkinnassa, vaan jäsenelle annetaan ohjeistus asiaan. Koska esitutkintatilanteet tulevat eteen monesti lyhyellä varoitusajalla, niistä tulee viipymättä olla yhteydessä Tehyn oikeuspalvelujen päällikköön tai lakimieheen, jotta ohjeistus ja mahdollinen päätös oikeusavusta ehditään tehdä ennen esitutkintaa.  

Muut asiat kuin oikeudenkäynnit ja rikosasian esitutkinnassa avustaminen eivät edellytä erillistä päätöstä. Tehyn alueiden järjestöasiantuntijat sekä keskustoimiston lakimiehet ja asiantuntijat selvittävät jäsenten ongelmia ja työnantajan kanssa syntyviä erimielisyyksiä samoin kuin tähänkin saakka. 

Mitä oikeuspalveluiden käyttöönotolla tavoitellaan?

Jäsenten oikeusturva paranee merkittävästi, koska hänellä ei jatkossa ole oikeudenkäyntikuluriskiä vaan Tehy vastaa oikeudenkäyntikuluista (ilman vakuutuksessa olevaa omavastuuosuutta ja maksukattoa). Mahdollisuus hakea ratkaisuja oikeudellisesti merkittäviin tulkintakysymyksiin paranee niin ikään. Omien lakimiesten käytöllä saavutetaan edunvalvonnan toimintaympäristön hyvä tuntemus. Lisäksi toimijoille ja muille jäsenille pystytään paremmin uutisoimaan merkittävistä tuomioista, kun ne ovat omien lakimiesten eikä ulkopuolisten hoidossa.

Sähköinen asiointipalvelu ja toimijoiden oma puhelinlinja

Lisäksi on syytä muistuttaa syksyn aikana käyttöön otetuista uusista palveluistamme. Sähköisen asiointipalvelun käyttö nopeuttaa asiointia ja on tietoturvallisempi kuin sähköposti. Yhteydenottoon liittyvät viestit vastauksineen ovat jäsenen omilla sivuilla.  

 

AMMATTIOSASTOSSA TAPAHTUU

 

Luottamusmies- ja yhdysjäsenilta pe 11.10.

 

Jäsenilta ti 22.10.

 

Syyskokous ja hallitusvaalit to 31.10.

 

Yllätyspäivä la 9.11.

 

Pikkujoulut la 30.11.

 

Ensihoidon alajaoston pikkujoulut 22.11.2019

 

 

 

Tervetuloa mukaan!

 

KIRJAUDU JÄSENHUONEESEEN

Jäsennumerosi löydät jäsenkortistasi tai Tehy-lehden takakannesta. Salasana on ensimmäisellä kerralla henkilötunnuksesi loppuosa, joka vaihdetaan kirjautumisen yhteydessä uuteen omaan salasanaan. Mikäli olet unohtanut salasanasi, on kirjautumissivulla linkki, jota klikkaamalla saat uuden salasanan välittömästi sähköpostiisi tai puhelimeesi. 
 

LYHENTEITÄ

 

Ao = ammattiosasto

TT = työntekijä

TA = työnantaja

Lm = luottamusmies

Vlm = varaluottamusmies

Plm = päätoiminen luottamusmies

HET = hyvän edunvalvonnan tuki

TSN = terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö

TES = työehtosopimus

Sostes = sosiaalialan työehtosopimus

Hammastes = hammaslääkäriliiton ja Tehyn välinen työehtosopimus

Tp-tes = terveyspalvelualan työehtosopimus

AVAINTA = Avaintyönantajat ry:n työehtosopimus

YTHS =  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus